Home / SEÇKİLER / Derlemeler

Derlemeler

Din Olarak Tıp-Giorgio Agamben

Bilimin çağımızın dini haline geldiği, insanların ona sırf inandıkları için inandıkları bir zamandır zaten aşikâr. Modern Batı’da üç büyük inanç sistemi bir arada var olmuştur, şimdi de belli ölçülerde var olmaya devam etmektedir: Hristiyanlık, kapitalizm ve bilim. Modernite tarihinde, bu üç “din” genellikle birbiriyle kesişir, zaman zaman ihtilaflar yaşarlar, sonrasında ...

Devamı »

Yoksulların Hekimi Olmak-Arif Mostarlı(yeni yaşam gazetesi)

Ta ne zaman önceydi, büyük Alman şairi Heinrich Heine’nin ‘Silezyalı Dokumacıların Türküsü’ şiirini okuduğumda, derin yoksulluk içindeki uçurum insanları gözümde bir resim gibi canlanmıştı: “Yuf o tanrıya, tapındığımız tanrıya / soğuk kış gecelerinde biz, aç çıplak / yalvardık yakardık, umutlandık, bekledik boşuna / komadı bizi insan yerine, aldattı bizi, alay ...

Devamı »

Her Şey Durduysa, Her Şey Sorgulanabilir de-Bruna Latour*

Her şey durduysa, her şey sorgulanabilir de; dümen kırılabilir, iyiden iyiye ayıklamaya gidilebilir veya aksine hızlandırılabilir. Yıllık dökümü şimdi çıkarmak gerekiyor. Sağduyunun, “Mümkün olduğunca çabuk tekrar üretime atılalım” çağrısına, “Aman sakın ha!” diye haykırarak cevap vermek gerekiyor. Yapılacak en son şey, önceden yaptığımız her şeyi aynen kaldığı yerden sürdürmek. Sağlık ...

Devamı »

Erdoğan Yönetemiyor mu? –Sinan Birdal (Gazete Duvar)

Hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kaldığına dair eleştiriler giderek yaygınlaşan bir kelimeyle dile getiriliyor: “Yönetemiyorlar”. Türkiye’de İslamcı hareketin evrimini takip eden deneyimli gazeteci Ruşen Çakır şöyle başlıyor son programına: “Bu yayında da RTE krizinden bahsedeceğim. Adım çıktı… Yıllardır Erdoğan’ın krizinden, yönetememe krizinden bahsediyorum. Bunun derinleştiğinden bahsediyorum. Artık sosyal medyada bunun espri, ...

Devamı »

biyolojik tıbbi modele eleştirel bakış

Fritjof  Capra  “Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası” adlı kitabında; Newton ve Descartes’in mekanistik dünya görüşüne bağlanan modern batı kültürünün dünyamızı bir bunalım eşiğine getirdiğini ve gelinen aşamada  batı kültürünün tüm vecheleriyle “bir dönüm noktası“na ulaştığını söylemekte ve  ihtiyacımız olan şeyin yeni bir gerçeklik anlayışı ile düşünce, algı ve değerlerimizden kökten bir ...

Devamı »

Meksika’da seçim tiyatrosuna karşı özerk öz-örgütlenme – Ryan A. Knight

Meksika’daki direnişin önemli bir kısmının, yetersiz reform vaatleriyle daha da uysallaşarak López Obrador’un sol popülizminin büyüsüne kapılabileceğine dair haklı bir korku varsa da, yine de yerli toplulukları kendi örgütlenme, direniş ve öz-savunma biçimleri yoluyla radikal toplumsal değişim meşalesini taşımaya devam edecekler, burası kesin. Nihayet, ulus-devletin ve kapitalizmin felaketlerini ilk elden ...

Devamı »

Kent mücadeleleri ve sınıf mücadelesi – Miguel Amorós

“Yaşamı değiştirmek için mekânı değiştirmek zorundasınız.” – Henri Lefebvre Kendine ait mekânı özgürleştirmeden otantik olmaya çalışan bir kent mücadelesi soyut kalacaktır. Kendi mekânını üretmeyen mücadele sürdürülemez; kendi yaratımından itibaren başarısız olur  ve bir getto olarak sonlanır. Yaşamı değil sadece ideolojiyi değiştirir. Yeni kurumlar yaratmaz, ya da yeni mimari formlarla bir ...

Devamı »

Buna kapitalizm denir – Gilberto López y Rivas

Temsili demokrasinin sınırlılığı, yurttaş katılımının sadece bir güne sıkıştırılmış olmasıdır ve bu anlamda, kamusal meseleler de seçmenleri yok sayan bir profesyonel siyasetçiler sınıfının tekelinde kalır. EZLN ve Yerli Hükümet Konseyi ise, yeni türden bir demokrasi, iktidarın ve yurttaşlığın aşağıdan inşasına dayanan, bir gündelik hayat biçimi olarak iktidarın denetimini ve işletilişini ...

Devamı »

Dünyanın bozulan sağlığını tedavi edebilecek bir çözüm: Ekoköyler

Ekoköyler, dünya çapında popülerliği gittikçe artan bir yaşam tarzı. Yabancı literatürde peyzaj mimarlığı, turizm, çevre mühendisliği ve hatta iktisat gibi meslek disiplinlerince yüksek lisans ve doktora tezi konusu olarak ele alınmış, tartışmalı bir konudur. Tartışmalı bir konu, çünkü tezlerin hemen hemen yarısı ekoköy hareketinin en umut verici girişimlerden biri olduğu sonucuna ...

Devamı »

ÇAĞIMIZIN BELASI KANSERLE MÜCADELEDE GÖZLERDEN KAÇIRILAN NE?

SU, TOPRAK VE GIDALARDA KANSEROJENLER KAPİTALİZM DOĞAYI YOK EDİYOR… BİZLERİ SAĞLIKSIZ KILIYOR. KHK’larla ihraç edilen akademisyenlerden Bülent ŞIK gıda mühendisi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarda çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversite’ne geçti. Daha çok gıda ve sularda katkı maddlerinin ve çeşitli toksik kimyasal madde kalıntılarının belirlenemsine yönelik ...

Devamı »

Kemer Sıkma Çağında Kent Hakkı – Theodoros Karyotis

Yunanistan ve “kriz”den bahsedilirken “Yunan istisnailiği” tuzağına düşmek oldukça kolay. Bu bakış, “Yunan krizi”ni oluşturan koşulların dünyanın pek çok yerinde yaygın olduğunu, sermayenin kapitalist merkezde bile dışlama ve mülksüzleştirme politikalarına doğru kayması dolayısıyla bu direnişin yalnızca Güneyli halkların ayrıcalığı olmayıp yakında Kuzey’de bile makul tek yanıt haline geleceğini görmekten alıkoyar ...

Devamı »

Devrimci Tıp Üzerine- CHE GUEVARA

Che Guevara’nın 19 Ağustos 1960’da Kübalı Milislere hitaben yaptığı konuşma:   Küba halkının, devrimci kanunların sağladığı ilerlemeleri, tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşünü ve özgürlüğünü kutladığı yüzlerce kamusal etkinlikten bir diğeri olan bu sade tören beni özel olarak ilgilendiriyor. Hemen hemen herkes, yıllar önce kariyerime bir doktor olarak başladığımı biliyor. Ve ben ...

Devamı »

EVRENSEL ETİK İLKELER IŞIĞINDA AÇLIK GREVLERİ ve HEKİMLİK -Onur Naci KARAHANCI

*TTB/STED Dergisinde Yayınlanmıştır. ÖZ: Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de açlık grevleri pek çok kez yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Sivil itaatsizlik olarak da değerlendirilen açlık grevleri, medikal, legal ve etik alanında hekimlere de büyük yükler getirmiştir. Bu makale ile birçok kez sağlığın ve biyoetiğin konusu olan açlık grevleri ve açlık grevi ...

Devamı »

Sağaltıcı ve özgürleştirici bir örgüt deneyimi olarak Sovyetler– Banu Bülbül

08 Eylül 2017   Sovyetik örgütlerin herhangi bir yerde ve zamanda yeşermesi, mücadelenin sonucunda kazanıp kazanamamasından bağımsız olarak bu gidişin en kötü ihtimalle duraklatılması, en iyi ihtimalle yaşamdan yana çevrilmesi olanaklarını doğuruyor GİRİŞ: Ezilenlerin, sömürülenlerin devrim deneyimlerine ilişkin tartışmalarda en çok yoğunlaşılan konular şöyle sıralanabilir; yaşananlar (ayaklanma, devrim, eylemlilik süreci…) kendiliğinden mi oldu, örgütlü öznenin müdahalesi ...

Devamı »

SAVAŞIN YIKICI SONUÇLARINA KARŞI BARIŞ MÜCADELESİ VE SAĞLIKÇILAR

Dr. Che Guevara, Bolivyada kendilerini yakalayan Albaya, biraz önce infaz edilerek yere uzatılan gerilla arkadaşlarını göstererek şöyle konuşur: “Bu çocuklar, Kübada istedikleri her şeye sahiptiler. Yine de ölmek için geldiler.” Dr. Che Guevara’yı, Bolivya’lı bir asker olan  Çavuş Mario Teran otomatik bir silahla tarayarak öldürür. Che, 39 yaşındadır. Şair Nicolas ...

Devamı »

LATİN AMERİKA’NIN TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCADELESİNDE SAĞLIKÇILAR

Latin Amerika’da 20. yüzyılın son yarısı boyunca süren Topluma Dayalı Birinci Basamak Sağlık Hizmeti’nin en parlak günlerinden, bugün 21. yüzyılda süren Herkese Sağlık ve Haklar mücadelemiz için neler öğrenebiliriz?  Bence, değişim için mevcut örgütlü eylem stratejilerimizin yaşama geçmesine yardımcı olacak çok şey… Zor zamanlardan kalma yaşlı bir eylemci olarak, sizinle ...

Devamı »