EVRENSEL ETİK İLKELER IŞIĞINDA AÇLIK GREVLERİ ve HEKİMLİK -Onur Naci KARAHANCI

*TTB/STED Dergisinde Yayınlanmıştır.

ÖZ:
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de açlık grevleri pek çok kez yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Sivil itaatsizlik olarak da değerlendirilen açlık grevleri, medikal, legal ve etik alanında hekimlere de büyük yükler getirmiştir.
Bu makale ile birçok kez sağlığın ve biyoetiğin konusu olan açlık grevleri ve açlık grevi eylemcisiyle – hekim arasında başlayan iletişim, etik bakış açısı ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Açlık grevleri başlığında yaşanan zorla besleme, zorla tedavi, hekim yardımlı intihar, sivil itaatsizlik, özerklik ve yeterlik tartışmaları da incelenmeye/ açıklanmaya çalışılmıştır.
Makalede ayrıca Türkiye’de ve Dünyada açlık grevlerinin tarihsel süreci incelenmiştir. Etik açıdan açlık grevleri değerlendirilmiştir. Açlık grevleri ile ilgili yol gösterici olabilecek; mesleki özerklik ve hekimin özerkliği sorunu ile ilgili metinler de incelenmiştir. Açlık grevlerini konu edinen Dünya Hekimler Birliği bildirgeleri de incelenerek, sağlık emekçilerine tüm yönleriyle yol gösterici bir metin hazırlanmaya çalışılmıştır.
Metin İçin Tıklayın