Home / RAPORLAR

RAPORLAR

Suriyeli Mülteciler Bağlamında Olağandışı Durumlara Yaklaşım: Suruç Mülteci Kamplarında Sağlık Hizmetlerinde“Toplum Katılımı” Deneyimi -Mehmet Zencir

Özet: Bu sunumda dünyada mülteci sorunun boyutu, Suriye İç Savaşına bağlı mülteci sorunun Türkiye’ye yansıması ve 15 Eylül 2015 tarihinde kısa süre içinde Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Kobanêlilere Suruç Belediyesi kamplarında verilen sağlık hizmetleri ve sağlıkta toplum katılımı örneği olarak uygulamaya konan “amatör sağlıkçı” deneyimi paylaşılacaktır. SAVAŞA EŞLİK EDEN ...

Devamı »

Kemer Sıkma Çağında Kent Hakkı – Theodoros Karyotis

Yunanistan ve “kriz”den bahsedilirken “Yunan istisnailiği” tuzağına düşmek oldukça kolay. Bu bakış, “Yunan krizi”ni oluşturan koşulların dünyanın pek çok yerinde yaygın olduğunu, sermayenin kapitalist merkezde bile dışlama ve mülksüzleştirme politikalarına doğru kayması dolayısıyla bu direnişin yalnızca Güneyli halkların ayrıcalığı olmayıp yakında Kuzey’de bile makul tek yanıt haline geleceğini görmekten alıkoyar ...

Devamı »