Home / KADIN

KADIN

Pandemi Zamanında Kadın Olmak-Gözde Çeliksöz,Laleş Tunç,İncilay Erdoğan*

  Bu yazıda kadın bir hekim olarak pandemi ortamında hekim olmanın zorluklarından bahsetmek yerine pandeminin genci, yaşlısı, bekarı, evlisi, çalışanı, çalışmayanı lgbti+ olanı tüm kadınların günlük hayatında nasıl bir değişime yol açtığından bahsetmek istedik. Çünkü kadın olma halimiz, hekim olma halimizden daha çok hayatımızı anlattığını düşünüyoruz. O yüzden yazımızı pandemi ...

Devamı »

Caliban ve Cadı, Silvia Federici

Otonom Yayınları Sayfa Sayısı:368 Lisede, pek çok genç kadın gibi arkadaşlarım ve ben de cadılarla kafayı bozmuştuk. Daha feminizmin ne olduğunu öğrenmeden yıllar önce, dünyadaki yerimizi ve yetişkinler ve erkek akranlarımız karşısındaki göreceli gücümüzü sezmiştik. Yetişkinlerin dünyasında nasıl algılandığımız konusunda ihtiyat sahibi hırslı genç kızlar olarak, bir şeyleri değiştirebilecek gizli ...

Devamı »

NEDEN KADIN SAĞLIK HAREKETİ?

Toplumsal sorunların kökeninde kadın erkek ilişkilerindeki sorunsallık yatar. Sağlıkta algı ve hizmetler düzleminde yaşanan çarpıtmanın kökeni de aynı sorundan beslenir. Bu indirgemeci bir yaklaşım değil,  tarihsel akış içinde açığa çıkan bir gerçekliktir. Doğaltopluma karşı erkek egemen sınıflı toplum ve kadın kırımı Diğer canlılardan farklı olarak İnsan toplumsallaşarak kendini var etmiştir.Toplumsallaşmanındinamik ...

Devamı »

KADIN VE SAĞLIK ÇALIŞTAYI 12 Mart 2016 Tarihinde Van Gerçekleşti.

KADIN VE SAĞLIK ÇALIŞTAYI 12 Mart 2016 Tarihinde Van Gerçekleşti.   DTK Sağlık Meclisi’nin 27-28 Ocak 2013 tarihinde Diyarbakır’da yapılan Sağlık Kongresi’nin sonuç bildirgesinde “Erkek egemenlikli, profesyonelliğe dayalı, toplum ve doğa karşıtı, tıp endüstrisinin boyunduruğuna hapsolmuş, metalaştırılmış sağlık anlayışından kurtuluş için; doğayla barışık, geleneği hor gören değil onunla sentez oluşturan, ...

Devamı »

Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler

Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler- cilt 1… Yazar: Laura Eldridge, Barbara Seaman Çevirmen: Kolektif Yayınevi : Ayizi Kitap Sayfa Sayısı: 592 Baskı Yılı: 2014 Patriarkal kapitalizm, kurumsallaşırken beraberinde, dini iktidar ve mekanlarda hukuk ve tıp kurumunu yeniden dizayn etti. Tıp kurumu bedenlerin kontrolü için, ama özellikle yeniden üretimin aracı olarak görülen ...

Devamı »

İstismarı Evlilik Kurumu Altında Akladığınız 479 Sayfalık Raporunuzu Kabul Etmiyoruz!

14 Ocak’ta kurulan ’’Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin Meclis Araştırması Komisyonu’nun kuruluş amacından kullandığı usullere göre kadınları ve çocukları yok saydığını, haklarını gasp ettiğini bir kez daha görmekteyiz. Komisyon’un hazırladığı rapora göre, çocukların cinsel istismarının “rızaya” ...

Devamı »

Kadın ve Sağlık Çalıştayı

13 Ekim 2012 tarihinde DTK (Demokratik Toplum Kongresi) Sosyal Politikalar Komisyonu Sağlık Grubu tarafından Diyarbakır da gerçekleştirilen “Kadın ve Sağlık” çalıştayımıza: SES(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) TTB(Türk Tabipler Birliği) SFK(Sosyalist Feminist Kolektif) SFK(Sosyalist Feminist Kolektif) KAOSGL, HEBUN LGBT Diyarbakır oluşumu VAKASUM DİKASUM Ceren Kadın Derneği SELİS SES(Sağlık ve Sosyal ...

Devamı »

Geleneksel, Bilimselin Değerli Olduğu Kadar Değerlidir!

DTK sağlık kongresinde üzerinde durulan kavramlardan biri “çarpıtılmış sağlık” tır. Yani halk olarak, toplum olarak ya da birey olarak sağlık ile ilgili yaklaşımlarımız sistem yararına manipüle edilmiştir.  “Çarpıtılmış sağlık” ; kapitalist moderniteye hizmet eder. Tıp kurumu( hukuk kurumu, din kurumu, ahlak kurumu gibi sosyolojik bir yapıdan bahsediyorum) birçok yanı ile ...

Devamı »

LAVINIA LLYON DOCK: “Hemşirelik Politiktir” – Arzu Türkmen

Bugün, sağlık, alım-sunum ilişkisi içinde bir meta(hizmet) haline gelmiştir. Tüketilebilme durumu, sağlık sunucusunun ne kadar verdiği ile tüketicisinin parasına ve tüketim bilincine göre değişmektedir. Oysaki Bir parça sağlık hizmeti alımı, sağlıklı bir yaşamı getirmez. Sağlığın sermayenin ya da devletin sunumunda bir çerçeveden çıkarılıp, toplumun kendisi için ürettiği bir anlayış, bir ...

Devamı »