Home / ETKİNLİKLER / YENİ YAŞAMDA SAĞLIK KURULTAYINI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK..

YENİ YAŞAMDA SAĞLIK KURULTAYINI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK..

 

Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu tarafından  19-20 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen “ Yeni Yaşamda Sağlık Kurultayına ” birçok ilden ve farklı alanlardan  onlarca arkadaşımız katılım sağladı. Okul öğrencisi olan Mehmet Faik Taşkın’a adanan kurultaya cezaevinden mektup yolu ile mesaj gönderen  arkadaşlarımız büyük bir heyecan yarattı.

Açılış konuşmasını okulumuz öğrencilerinden Mehmet Zencir’in yaptığı Kurultay’ın ilk oturumunda toplumsal devrimlerin biriktirdiklerini Hülya Osmanağaoğlu, Cengiz Çiçek ve Metin Kayaoğlu ile tartıştık. İki gün boyunca süren oturumlarda okul öğrencilerinin ;

 • Toplumsal Bellek ve Sağlık Birikimi (Zuhal Uzunyayla)
 • Sağlıkçı Eğitimlerine Eleştirel Bakış/ Topluma Dayalı Sağlıkçı Yetiştirme Programı (Kevser Vatansever/Karer Yurtdaş)
 • Popüler ‘’sağlıklı yaşam’’ Söylemine karşı ‘’Sağlığın Kültüre Dönüşmesi’’ (Leyla Kalın/Fikret Çalağan /Onur Naci Karahancı)
 • Ekolojik Sağlık (Beyza Üstün /Cevher Kahraman )
 • Toplumsal Devrimlerin Sağlık Sistemlerinin Bize Bıraktıkları (Perişan Akan)
 • Sağlık Hizmetlerinin Demokratikleşmesi: Sağlıkta Özyönetim ( Sıddık Akın/Mehmet Zencir)
 • Kadın Sağlık Hareketi (Helin Çakır/Canan Aşan Çalağan /Seher Tümer)

 

sunumları aktif katılımla geçmiş olup kurultayda aşağıdaki tartışmalar öne çıkmıştır;

Devletçi uygarlık sistemsel bir kriz yaşıyor. Bu kriz sadece onun yapısallığından kaynaklı değil; demokratik uygarlık güçlerinin (kadın hareketleri, ekoloji hareketleri, halklar, emekçiler, kültürel hareketler, özgürlükçü hareketler vb.) direnişleri sonucu da çoklu bir kriz durumu yaşanmaktadır.  Kriz durumundan çıkışın yalnızca direnişler ile sürdürülmesi durumunda kapitalist devletçi uygarlığın krizleri aşma yeteneği olduğu aşikardır. Bundan dolayı toplum ve doğa kırımına karşı direniş yürütülürken aynı zamanda yeni bir toplumsallığın inşası gerekmektedir. Yeni bir yaşam ve dünya inşası için her alanda çalışmaların yürütülmesi önemlidir. Bu anlamda toplumsal yıkıma karşı ve toplumun var olması için öncelikle sağaltım eylemi önemli bir yer tutmaktadır. Sağaltım; yıkıcı olanı durdurmayı ve yeniden kendini gerçekleştirme eylemi olarak yeni yaşam nasıl olmalı sorusu ile birlikte yol almayı gerektirir.

Bu anlamda toplumsal mücadeleler toplumun kırımını durdurmanın yanı sıra yeni bir dünya özlemi ve eylemi ile toplumsal sağaltımı sağlamaktadır. Bundan dolayı toplumsal mücadelelerin biriktirdiklerini bilmek ve dersler çıkarmak yeni bir yaşamın inşası için zorunludur. En önemlisi de toplumsal sağlık birikiminin öznesi ve taşıyıcısı olan kadın hareketinin tarihsel birikimine yüzümüzü dönmek toplumsal bir sağlık inşası için gereklidir. Bu gerçeklik Jineolojinin yöntemini kullanmayı zorunlu kılıyor. Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu 13 yıllık deneyim sürecinde bu hakikat ile yol almaya çalıştı.

Yeni yaşam perspektifi ile demokratik bir sağlık sisteminin inşası için;

 • Toplumsal devrimler ve sosyalist devrimlerin siyasal düzleminde gelişen sağlık birikimindeki arayışının sürdürülmesi,
 • Devletçi ve iktidarcı eğilimlerden arındırılmış bir anlama hali için kadın perspektifi ile bakmak ve toplumsal sağlık birikimde yok sayılmaya çalışılan kadın birikiminin izinin sürülmesine devam edilmesi,
 • Kapitalist tıp kültürünün “ başka bir sağlık sistemi mümkün değildir” hegemonyasını kırmak için kavramsal bir tartışma ile sürdürülen zihinsel bir çalışmanın yanı sıra toplumsal sağlık için pratik çalışmaların sürdürülmesi, bunun için;
 1. Toplumsal sağlık birikiminin ortaya çıkarılması için kazıcılığın sürdürülmesi
 2. Kapitalist tıp kültürüne karşı geleneğin direnişinin doğru ele alınması. Geleneğin bir taraftan kapitalist tıp kültürünün ikinci halkada şarlatanlığına varan kullanımına bir taraftan da modernist aklı ile yaklaşan muhalif sağlık çevrelerinin yok sayma yaklaşımlarından, baskısından arınarak ele alınması,
 3. Jineolojinin yöntemi ve kadın sağlık hareketinin öncülüğü ile yol alınması,
 4. Kadın sağlık hareketi kavramsallığının daha da geliştirilmesi,
 5. Sağlıktaki “iktidar”a ilişkin tartışmaların derinleştirilmesi,
 6. Kapitalist sağlık sisteminin dayattığı tıbbi endüstriyalizmin deşifre edilmesi ve tıbbi teknolojinin uygun kullanımının gündeme alınması,
 7. Doğal sağlık düzlemlerinden biri olan ekolojiye ilişkin tartışma ve eylemlerin arttırılması, ekolojik sağlığın temel çalışma başlığı olarak ele alınması,
 8. Kapitalist sağlık kültürünün en önemli ayağı sağlıkçı eğitimi olduğu için “topluma dayalı sağlıkçı eğitimi” programının daha fazla gündeme alınması, yürütülecek tartışmaların yanı sıra pratik çalışmaların sürdürülmesi,
 9. Sağlıkta özyönetim hedefli sağlık emekçilerinin ve toplumun özne olmasını mümkün kılacak formların inşa edilmesi,
 10. Kadın sağlık hareketinin eylem çizgisi olan “sağlığın toplumsallaşması” ve “sağlık hizmetlerin demokratikleşmesi” eylemselliğinin sürdürülmesi

 

Önerileri öne çıkmıştır.

Öne çıkan bu önerilerle, Yeni Yaşamda Sağlık Kurultayı’nda yapılan tartışmalar bu güne kadar var olan birikimin toparlanmasına katkı sunmuş daha da önemlisi yeni bir çalışma programının şekillenmesini sağlamıştır. Yeni yaşamın inşasında önemli bir bileşen olan sağlık; yapılacak tartışmalar ve pratiklerle yol alınması için olanaklar sunacaktır.İLİŞKİLİ İÇERİK

Sağlık ve Politika Okulu yürüyüşüne devam ediyor!

[su_button url=”https://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/basvuru/view.php?id=10110″ target=”blank” style=”flat” background=”#a80b0c” color=”#ffffff” size=”9″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: users” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px ...