Home / Tag Archives: şehir hastaneleri

Tag Archives: şehir hastaneleri

Sağlık Hizmetlerinin Metalaşması ve Yalın Sağlık*- Coşkun Canıvar

  İçinde yaşadığımız kapitalist uygarlık sürecinde yaşamın her parçası sermaye birikiminin nesnesine dönüşmüş durumda. Barınma veya gıdadan tutalım da suya kadar insan sağlığının en temel belirleyici unsurları sermaye birikim sürecinin parçası konumundalar. Toplumların sağlığını belirleyen etmenlerden birisi olan sağlık hizmetleri de kapitalist sermaye birikim sürecinin en önemli değerlenme alanları arasında ...

Devamı »

Neden Şehir Hastanelerine Karşı Çıkıyoruz?

‘’Bütçe kısıtları/sınırlılıklarını aşma ve ilave kaynak ihtiyacı sağlama’’ diye gerekçelendirilerek Kamu Özel Ortaklığı modeli ile yaşama geçiriliyor. Yine özel sektörün sahip olduğu işletme deneyimlerinin (teknoloji, bilgi ve beceri), finansman riskini iyi yönetebilme ve zamanı iyi örgütleme becerisinin (üretim organizasyonu) kamu altyapı ve hizmet sunumuna aktarılması olarak model savunuluyor. Bu gerekçelerin ...

Devamı »

EBRD VE ŞEHİR HASTANELERİ-Mehmet Zencir

EBRD nedir şehir hastanelerinde ne arar? Sermayenin bir çok bileşeni şehir hastaneleri ile ilgileniyor. Emlak, bilişim, tıp endüstrisi, sigortacılık, tıbbi sarf ve destek hizmetleri vb. bir çok sektör. Belki de en az ilgisi olan sağlık hizmet üretimi ile doğrudan ilgilenenler. Bu ilgiye sermayenin örgütleri de dahil. Bu yazıda bunlardan birini ...

Devamı »

Şehir hastaneleri ve sağlıkta muhalefet stratejisi – Coşkun Canıvar

*Sendika org. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın şehir hastaneleri ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ikinci perdesidir’ açıklaması önemli bir gerçeği işaret ediyor. Şehir hastaneleri projeleri, 1980’lerin sonunda başlatılan ‘sağlıkta reform’ süreci ve 2000’li yıllarda AKP ile sürdürülen ‘sağlıkta dönüşüm programının’ devamı niteliğindedir Eski Sağlık Bakanı’nın ifadesiyle Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci perdesi olarak ...

Devamı »