Home / HABERLER / DTK Sağlık Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı

DTK Sağlık Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı

Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi 2. Olağan Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Cegerxwin Gençlik ve Kültür Merkezi’nde yapılan kongre, Arin Mirxan, Kader Ortakaya, Sibel Bulut, Suphi Nejat Ağırnaslı şahsında Kobanê ve Şengal direnişinde yaşamını yitirenlere adandı.

Kongrenin sonuç bildirgesini açıklayan DTK Başkanlık Divanı üyesi Saliha Aydemir, Rojava’dan kongreye katılan delegelerin kendilerine güç veridiğini ifade etti.

ÖNERİ VE KARARLAR 

Aydemir kongrede öne çıkan noktaları ve kararları şu şekilde sıraladı:

“*Toplumsallaşmanın öncü gücü olan kadının sağlığında öncüsü olduğu vurgulanmış, Doğal Sağlık anlayışının Kadın Sağlık Hareketi ile hayat bulacağı tutumu benimsenmiştir.

*Toplumsallaşmanın, ihtiyaçları karşılamanın aracı olan emek; kapitalist iş ahlakının içerisinde köleliğin, boyunduruk altına alınmanın aracına dönüştürülmüştür. Kapitalist modernitede işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri ile tahkim edilen emek alanında; iş reddini dahi kapsayacak bir tartışma ile örülecek bir mücadelenin esas alınacağı vurgulanmıştır. Önümüzdeki dönemde emeği bir özgürleşme eylemi kılacak bir perspektife yoğunlaşmak ve bunu yaygınlaştırmak gerekliliği vurgulanmıştır.

*Sosyal hizmetin; Ulus devletin, toplumu kendine bağımlı kılmanın araçlarından biri olduğu vurgulanmış, yürütülecek çalışmalarla bu politikaların teşhir edileceği, kurulacak komünlerin bunun panzehiri olacağı vurgusu yapılmıştır.

*Kapitalist modernitenin metalaştırdığı sağlık; AKP Hükumeti döneminde uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”politikaları ciddi sorunlara neden olmaya başlamıştır. Çarpıtılmış sağlık algısı ile sağlık talebi kışkırtılmış, halk bağımlı hale getirilmiş, hastanelere tutsak edilmiştir. Sağlık için daha çok para öder hale getirilmiştir. Hizmetin niteliği her geçen gün kötüye gitmektedir. Halk ile sağlıkçılar arasındaki güven ilişkisi zedelenmiş, birbirine yabancılaşmıştır. Bu politikalarla bireyin ve toplumun sağlığından bahsedilemeyeceği belirtilmiştir. Sağlığın toplumsallaşması ve sağlıkta toplumun kendi kendisine yetebilmesi için Demokratik Moderniteyi esas alan, Demokratik Özerkliği inşa sürecinde toplumla birlikte mücadeleyi yükseltme kararlılığı vurgulanmıştır.

*Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü, sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi ve sonuç alıcı kapsama evirilmesi için meclisimizin önüne program koyması önerilir.

*Hasta tutsakların müzakere sürecinin pazarlık konusu haline getirilmeden bir an önce serbest bırakılması için meclisimiz aktif tutum alması ve cezaevlerinde sağlık alanında yaşanan sorunlara müdahil olunması önerilir.

*Meclisimiz; bir sonraki kongreye kadar tüm illerimiz ve ilçelerin yerel sağlık meclislerinin kurulmasını hedeflemesi ve bu meclisleşmelerin tabandan tavana örgütlenmenin yapılması için köylerde, sokaklarda sağlık komünlerinin ve mahallelerde mahalle meclislerinin oluşturulması için çaba harcaması; Mahalle, sokak ve köylerde kurulan sağlık komünlerinin/meclislerinin faaliyet göstereceği (eğitim, sağlık hizmeti, örgütlenme) mekânlara doğa evi (MalênXwezayê) denmesi önerilir.

*Önümüzdeki dönem açısından sağlık perspektifimizin daha da netleştirilmesi ve geliştirilmesine hizmet etmesi amacıyla başta; Kent, ekoloji ve sağlık çalıştayı, Sosyal hizmet çalıştayı, İş, çalışma yaşamı ve sağlık emek gücü çalıştayı, Amatör sağlıkçı ve doğa evi sağlık çalışanları çalıştayı düzenlemesi ve ihtiyaç duyulan konularda çalıştaylar, sempozyumlar, forumlar ve geniş katılımlı toplantılar organize etmesi önerilir.

*DTK 1. Sağlık Kongresinde alınan sağlık akademilerinin oluşturulması kararının 2015 yılı içerisinde pratikleştirilmesinin hedeflenmesi önerilir.

*Olağan dışı durumlarda (deprem, savaş, göç vb) sağlık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için meclisimiz bünyesinde bir komisyonun kurulması, olağanüstü durumlarda yaşanan krizlerin önlenmesi için DTK Meclisi bünyesinde de benzer bir koordinasyonunun kurulması önerilir.

*DTK’nın yeni yapılanmasını da esas alarak sağlık meclisi çalışma esaslarında gerekli düzenlemenin en kısa sürede gerçekleştirmesi için meclise yetki verilmesi önerilir.

*Kobanê’nin özgürleşmesi ile birlikte yeniden inşa süreci başlamıştır. Sağlık alanındaki inşada sağlık meclisimize büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin daha koordineli yerine getirilmesi, ulusal ve uluslararası çalışmaların tek elden yürütülmesi için meclis bünyesinde Kobanê komisyonu kurulması önerilir.

*Rojava devriminin sağlık alanındaki inşasına katkı amaçlı meclisimiz, sağlık politika okulumuz ve komisyonlarımızın birikimlerinin aktarılması için kantonların ziyaret edilmesi, kantonlarda ki sağlık meclisleri ile toplantılar ve tartışmalar yürütülmesi için zaman kaybetmeden planlama yapılması için kongremizde karar alınması önerilir.

*Yeni seçilecek meclisimiz; kongrede alınan kararlar başta olmak üzere, inşanın sağlık alanında bize düşen görevleri ile sağlık hizmet üretimine dair (koruyucu sağlık, tedavi edici sağlık) dönem içinde yapılabilecekleri netleştirme ve diğer alanların sağlık açısından belirleyici oldukları konularda ortak eylem programı hazırlanması konusunda çalışmalar (çalıştay, kurultay, sempozyum) yapması, bu çalışmanın alınan tüm kararların sağlık planlanması içinde en kısa sürede yapılması önerilir.

*Prensip olarak DTK sağlık kongrelerimizin farklı yerlerde yapılması önerilir.

*DTK Sağlık Meclisi, Yerel Yönetimlerin Demokratik Özerklik Perspektifi ile yeniden inşa sürecinde ortak çalışma yürütülmesi önerilir.

*Erkek egemen devletin bu günkü temsilcisi AKP’nin geliştirdiği kadın bedeninin denetimi politikalarına karşı kadın örgütleriyle birlikte mücadele yürütülmesi, kadınların kendi bedenlerine ilişkin bilgisinin açığa çıkarılarak toplumsallaşması için çalışmaların yürütülmesi önerilir.İLİŞKİLİ İÇERİK

Sağlık ve Politika Okulu yürüyüşüne devam ediyor!

[su_button url=”https://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/basvuru/view.php?id=10110″ target=”blank” style=”flat” background=”#a80b0c” color=”#ffffff” size=”9″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: users” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px ...

Bir yanıt yazın