Home / HABERLER / Sağlık örgütleri: OHAL sağlığa zararlıdır

Sağlık örgütleri: OHAL sağlığa zararlıdır

Sağlık örgütleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde KHK’lerle sağlık emekçilerinin ihraç edilmesini protesto etti.

Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği ve DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş’in de bulunduğu sağlık örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet alanında 7 bine yakın kişinin ihraç edilmesini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde basın açıklamasıyla protesto etti.

Sağlık meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, “Her seçim döneminde taşeron sağlık işçilerine güvenceli iş sözü verenler, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesinin yanı sıra fiili hizmet süresi zammına ilişkin ‘düzenleme yapacağız’ diyenler verdikleri sözü bir kenara bırakarak, geleceğimizi güvencesizleştirmenin adımlarını atmaktan geri durmuyorlar” dedi.

Sağlık alanındaki meslek gruplarının özlük haklarının bir bir yok edildiğini, var olan meslek yasalarının uygulanmadığını, meslek yasası taleplerinin ise görmezden gelindiğini belirten Berber, “Emeğin kazanılmış haklarının budandığı, sendikalar, meslek odaları, dernekleri üzerindeki baskının yoğunlaştığı, toplumsal muhalefete yönelik cadı avının derinleştiği, kadınların yoğun şiddete maruz kaldığı, çocukların savaşa ve istismara karşı korunmasız hale geldiği ve örgütlenmenin yok sayıldığı bir ortam sağlığa zararlıdır” diye konuştu.

Berber, “Bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali ne yazık ki, ortadan kalkmıştır. Bu nedenle bizler sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, başta çalışma hayatının tüm sorunları olmak üzere OHAL’le ortaya çıkan KHK’lerle derinleşen çalışma hakkının gaspına yönelik bütün bu uygulamalara karşı, sağlığımız için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Ankara/EVRENSEL)İLİŞKİLİ İÇERİK

Negri’nin Ardından

Düşünür ve eylemci Antonio Negri’ yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Düşün dünyamıza katkıları oldu. Okulumuza davet ...

Bir yanıt yazın