BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 3 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, silahlı çatışmalarda sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri, kararları ve açıklamaları hatırlatarak, devletlere bu konuda acil bir dizi önlemin alınması çağrısında bulundu. Kararda, öncelikle sağlık hizmetlerinin, sağlık emekçilerinin, insani yardım personelinin, sağlık personelinin ulaşım araçları ve donanımlarının çatışma ve savaş durumunda korunması için var olan yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiği belirtildi.

Çatışma ve savaş ortamlarında sağlık emekçilerine ve sağlık kurumlarına yönelik engelleme, tehdit, fiziksel saldırıya ilişkin verilerin toplanmasının ve bu alandaki güçlükler ile örnek uygulamaların paylaşılmasının önemine değinilen kararda, bu saldırıların ve tehditlerin önlenmesine yönelik çabaların BM tarafından destekleneceğinin altı çizildi.

Kararda, devletlerin cezasızlık durumuna son verme ve uluslararası insani hukuku ihlal edenlerden hesap sorma yükümlülüğü olduğu hatırlatılarak, sağlık emekçilerinin görevlerini yaptıkları için cezalandırmaya maruz kalmamaları gerektiğinin altı çizildi.

Açık mektup ve Hükümetlere çağrı

Güvenlik Konseyi’nin kararının ardından, “Sağlık Hizmetleri Tehlikede Girişimi”, BM üye devletlerine açık mektup yazarak, hükümetlerden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına yönelik önlemleri almaları için çağrı yayınladı.

Sağlık Hizmetleri Tehlikede Girişimi tarafından hazırlanan açık mektupta, sağlık emekçilerinin, silahlı çatışmalar sırasında hasta ve yaralılara yardımcı olmaya çalışırken öldürüldüğü ve yaralandığına dikkat çekildi. Ülkemizde süregiden savaş ortamında sendikamız üyesi üç sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği, pek çok üyemizin kolluk gücü tarafından tehdit edildiği bir noktada bu kararın ve çağrının yayınlanmış olması oldukça önemlidir.

BM Güvenlik Konseyi kararı

BM’den hükümetlere mektup

WMA’nın tabip birliklerine gönderdiği bilgilendirme mektubu

Kaynak: http://2015.ses.org.tr/2016/06/bm-guvenlik-konseyinin-catismalarda-saglik-emekcilerinin-ve-saglik-kurumlarinin-korunmasina-iliskin-onemli-karari/

Bir yanıt yazın