Home / MANŞET / Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesinin Sağlık Alanındaki Sembolü Abimiz, hocamız, dostumuz, yoldaşımız Ata Soyer

Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesinin Sağlık Alanındaki Sembolü Abimiz, hocamız, dostumuz, yoldaşımız Ata Soyer

Bağımlılığa isyan eden koca yürek. Hastalığının yol açtığı bağımlığa bile kafa tutan bir isyankar, özgürlük tutkunu…

Değerlerine, siyasal birikimine koşulsuz sahiplikle birlikte, yeni düşünceleri tartışmaktan kaçmayan, sıkı dokulu süzgecinden geçirerek kendini aşma bilinci, yenileme arzusu… İyi dinleyiciliği, sentez yeteneği, kuram-praksis birlikteliği, tarihsel belleği, arşivciliği, çoklu nedenselleştirici-diyalektik bakışı, özneyi ihmal etmeyen mücadele tavrı, çelik disiplini, korkusuzluğu, zamanlaması, güçlü öngörüsü ilk akla gelen yetileri. Sahada mücadeleyi biriktirenleri, örgütlere emek akıtanları ön planda tutan, ortaklıkları en üst düzeyde tutan, kapsayıcı, dayanışmacı bir bilim işçisi, devrimci… Rahatlatan, güçlendiren samimiyeti ve dostluğu… Belleklerimizde çakılı kalan duygusal fırtınaları, inatçılığı, öfkeleri, politik küfürleri, şakacılığı, muzip gülücükleri…

Ata abi sağlık sorunlarının toplumsal gerçeklikle birlikte ele alınmasına ciddi katkı sağlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımının sınırlılıklarının deşifrasyonu; sosyal sağlık konusunda daraltıcı anlayışın (sosyal rolleri yerine getirebilme) mahkum edilerek çalışma yaşamı, sosyal güvenlik, eğitim, gelir, barınma, beslenme, vb. ile genişletilmesi; siyasal sağlık kavramının geliştirilmesi; barışın, anadilin sağlıkla ilişkisi; toplumsal mücadelelerin ve sosyalizmin sağlığa katkıları çalışmaları ile “sağlığın siyasallaştırılması”na öncülük etmiştir. Sosyal tıp tarihinin önemli isimlerini (Virchow, Engels, Allende, Che Guevera vb.) sağlık camiasıyla tanıştırmıştır. Sağlık ve insan hakları alanında otuza yakın kitabı, “Toplum ve Hekim” dergisi, TTB ve SES’in çok sayıda raporu, çeşitli sol-sosyalist dergi ve gazetelerde sağlık, insan hakları, barış ve emek mücadelesi konularındaki yazılarıyla yol gösterici olmuştur.

Ata abi çok sayıda etkinliğe öncülük etmiştir: Halk Sağlığı Güz Okulu, Örgüt Okulları, Sağlık ve Politika Okulları, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler… Sağlıkçıların “kapitalizm”, “küreselleşme”, “devlet”, “yerelleştirme”, “bilim”, “sosyal güvenlik”, “toplumsal yeniden üretim”, “sağlık emek gücü”, “sosyal politika”, “insan hakları”, “ekoloji”, “sosyalizm” vb. temalarla tanışmasına önemli katkı sağlamıştır. Sağlık, sosyal, siyasal ve iktisadi bilimler alanlarındaki akademisyenleri,  siyasileri ve emekçileri bir araya getiren; katılımcıların katkısına olanak sağlayan özgün yönteminden mutlaka bahsedilmelidir. Bu etkinlikler sağlık ile sosyal-siyasal ve iktisadi bilimler alanlarının kaynaşmasına ve ortak üretimlerine aracılık etmiş, sağlık muhalefetinde niteliksel dönüşüme yol açmış ve sağlık muhalefeti ile toplumsal muhalefeti birbirine yakınlaştırmıştır.

Ata Soyer tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hazırlayanlar ve katılımcılar için disiplinin, kolektif çalışmanın ve üretimin yaşayarak öğrenildiği bir okul niteliği taşımıştır. Okunacak kitaplar ve izlenecek filmlerin seçimi; konuklarla birlikte yürütülen tartışmalar ve değerlendirmeler; hangi sorulara yanıt arandığının netleştirilmesi ve pratiğe katkılarının öngörülmesi vb. birçok deneyim. Yine etkinlik sırasında konukların karşılanması, yolcu edilmesi, etkinliğe katılan her kişiye görev verilmesi, zaman kullanımı, akşamların koordine edilmesi (dayanışma, bilgi üretimi ve dostlukları artırma amaçlı) görünmeyen işler olmuştur hep, Ata abinin ince ince dokuduğu. Dahası birçok saygın akademisyen ve siyasiyle sabahlara kadar tartışabilme, sohbet edebilme, kendini ifade edebilme, soru sorabilme olanağı…

Özgürlük mücadelesine olan desteği muhalefet yaşamında büyük iz bırakmıştır. En zor dönemlerde bile Kürt meselesi ile ilgili görüşlerini ifade etmiş, sağlık muhalefetinin görüş oluşturmasına katkı sağlamış, her türlü sataşmalara, saldırılara karşı dimdik durmuştur. Dostlukları ve düşmanlıkları için Kürt meselesi turnosol kağıdı olmuştur.  Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmüştür. “Anadil ve Sağlık” sempozyumu, DTK Sağlık Kurultayı, DTK sağlık meclisinin kurulması, DTK 1.Sağlık Kongresi, DTK Cezaevi ve Sağlık çalıştayı son yıllara sığdırdığı çalışmalardır.

Hoşçakal …
Yarımız,
Kayıp giden yanımız
Hoşçakal…
Grev ve halay,
Serhıldan ve taş
İşkence ve kan
Söz, harf, kitap ve rakam.
Hoşçakal.
Tarih, düş ve umutlarımız.

Hoşçakal
TTB, İHV, İHD, KESK, DİSK ve bilcümle kavgamız
Hoşçakal…
Mor, sarı-kırmızı-yeşil ve illaki kızıl gökkuşağımız
Hoşçakal…
Abimiz, amcamız ve dedemiz.
Eğiticilerin eğiticisi, hocamız.
Hoşçakal…
Réheval
Tavariş
Yoldaş

Etkin Demokratik TTB’li yoldaşları

Etkin demokratik TTB’li ve özgürlük mücadelesi veren yoldaşları için Ata abi, sağlık alanındaki eşitlik ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak yerini almış, ebedileşmiştir. Yoldaşları olarak bizlere düşen sorumluluğun bilinciyle sağlık özgürleşene, halklar özgürleşene, emekçiler özgürleşene, doğa özgürleşene kadar öğrettikleriyle mücadeleye devam edeceğiz, gözün arkada kalmasın Ata abi…İLİŞKİLİ İÇERİK

Sağlık ve Politika Okulu yürüyüşüne devam ediyor!

[su_button url=”https://atasoyersaglikpolitikaokulu.org/basvuru/view.php?id=10110″ target=”blank” style=”flat” background=”#a80b0c” color=”#ffffff” size=”9″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: users” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px ...

Bir yanıt yazın